Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

A03 - Imenuj ključne člane ekipe

Ta vodstvena aktivnost pripada skupini iniciacije projekta. Ta skupina aktivnosti je izvedena na začetku, z namenom priprave projekta.

Na tej točki začne vodja projekta formirati projektno ekipo. Čeprav projekt še ni potrjen in se njegova izvedba še ni pričela, so za dokončanje aktivnosti začetka projekta potrebni ključni člani ekipe. Imenovanje teh ni začasno, saj se pričakuje, da bodo iste osebe ostale ključni člani ekipe tudi po začetku izvedbe projekta.

Ponavadi so na tej točki potrebni naslednji člani ekipe:

Namen

Eden od namenov aktivnosti začetka projekta je ovrednotiti upravičenost projekta, kar bo kasneje uporabljeno pri odločitvi o smiselnosti investicije v projekt. Ta odločitev bazira na glavnem planu, dobro planiranje pa zahteva sodelovanje širokega nabora ekspertov. V primeru slabe izvedbe se lahko zgodi, da bodo dobri projekti zavrnjneni in slabi potrjeni.

Pogoste pasti

Nekateri smatrajo delo na projektu, ki še nima zagotovljene izvedbe, za potrato časa. Zato mora vodja projekta poskrbeti za razumevanje vseh, da je to pomembna investicija za organizacijo, saj ji zagotavlja možnost izbire najboljših projektov. Tudi če bi se na koncu odločili da se projekt ne izvede, trud ne bi bil zaman. S tem se namreč prepreči, da bi organizacija investirala sredstva v neupravičen projekt.

Pri imenovanju obstoječih ljudi na projekt ali zaposlovanju novih, ima glavno besedo sistem organizacijskega upravljanja. Pri tem je naloga pokrovitelja, da zagotovi ustrezen vpliv vodje projekta pri tej izbiri.

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.