Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

A05 - Identificiraj in načrtuj rezultate

Ta vodstvena aktivnost pripada skupini iniciacije projekta. Ta skupina aktivnosti je izvedena na začetku, z namenom priprave projekta.

Izvedi delavnice na katerih ustvari hierarhično razčlenitev gradnikov produkta, t.i. rezultate. Ko je potrebno, rezultatom dodaj kratko razlago njihovega obsega, kvalitete ali drugih pomembnih dejavnikov. Shrani te informacije v zemljevid rezultatov, ki ima lahko kakršnokoli obliko, npr. obliko miselnega vzorca.

Zemljevid rezultatov je lahko nadgrajen z vključitvijo odvisnosti med posameznimi gradniki. Ko odvisnosti obstajajo, so lahko elementi planirani glede na njihove odvisnosti in pričakovano trajanje. Ko pa odvisnosti ne obstajajo, pa so lahko elementi prioritizirani glede na ustrezen set kriterijev in izbrani za izvedbo glede na prioritete in improvizacijo namesto glede na urnik. Za večino projektov je koristno uporabiti pristop baziran na odvisnosti za višje nivoje in pristop baziran na prioriteti za nižje nivoje.

V kolikor je bil predhodno že izpeljan podoben projekt, poskusi uporabiti informacije z njegovega arhiva, da zagotoviš čim boljši zemljevid rezultatov.

Skladno z razvojem zemljevida rezultatov, obstaja možnost, da boš moral popraviti tudi razlago projekta.

Predloga razlage projekta

Namen

Čeprav je razlaga projekta ključna in vedno zahteva skladnost s projektom, je hkrati abstraktna in težka za uporabo pri dnevnem delu. Ta razkorak premešča zemljevid rezultatov, saj predstavlja relativno konkreten vir pojasnevanja obsega projekta. Prav tako je osnova za razpored projekta, ki nam pomaga pri odločitvi za naslednji korak in pri merjenju napredka.

Pogoste pasti

Pogosto izdelovalci zemljevida rezultatov razmišljajo o “delu” namesto o “rezultatih”. Na delavnicah izdelave zemljevida rezultatov moraš zato poskrbeti, da so prisotni osredotočeni na rezultate, neodvisne od pripadajočega dela. To zagotoviš z uporabo samostalnikov namesto glagolov pri poimenovanju rezultatov. Včasih pomaga tudi miselni vzorec, saj viziualizira hierarhijo gradnikov.

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.