Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


A05 - Xác định và lên kế hoạch giao phẩm dự án

Hoạt động này nằm trong nhóm Khởi tạo dự án. Nhóm hoạt động này được thực hiện lúc khởi đầu để giúp chúng ta chuẩn bị cho dự án.

Tổ chức hội thảo để xây dựng các yếu tố cấu thành sản phẩm chia nhỏ theo cấu trúc cấp bậc: gọi là các sản phẩm bàn giao (hay giao phẩm) của dự án (thuật ngữ tiếng Anh: deliverables). Khi cần thiết, hãy mô tả ngắn gọn các giao phẩm để giải thích phạm vi, chất lượng hoặc các yếu tố quan trọng khác của chúng. Lưu trữ thông tin này vào Bản đồ các giao phẩm dưới bất kỳ định dạng nào, chẳng hạn như sơ đồ tư duy.

Bản đồ các giao phẩm có thể được khai triển bằng cách đưa các yếu tố phụ thuộc vào từng hạng mục. Khi có nhiều yếu tố phụ thuộc, mỗi hạng mục có thể được lên lịch dựa trên các yếu tố phụ thuộc đó và ước tính thời gian hoàn thành, trong khi nếu không có nhiều yếu tố phụ thuộc, các hạng mục có thể được ưu tiên hóa theo tiêu chí và được lựa chọn thực hiện dựa trên mức độ ưu tiên hoặc tùy ý thay vì theo lịch trình. Nhiều dự án có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận dựa trên yếu tố phụ thuộc đối với các giao phẩm tổng thể (cấp độ cao hơn) và cách tiếp cận dựa trên mức độ ưu tiên đối với các giao phẩm con (cấp độ thấp hơn).

Nếu một dự án tương tự đã được thực hiện trước đó, hãy kiểm tra kho tài liệu và sử dụng thông tin đó để chuẩn bị một Bản đồ các giao phẩm tốt hơn.

Sau khi có Bản đồ các giao phẩm, có thể bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại Mô tả dự án.

Biểu mẫu Mô tả dự án

Mục đích

Mặc dù Mô tả dự án rất quan trọng và luôn cần phải nhất quán với nó nhưng nó lại khá trừu tượng và khó sử dụng trong công việc hàng ngày. Bản đồ các giao phẩm thu hẹp khoảng cách bằng cụ thể hóa phạm vi của dự án, giúp nó trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng trọng tâm để hình thành nên lịch trình của dự án, từ đó trở thành nguồn tư liệu giúp chúng ta quyết định những việc cần làm tiếp theo và đo lường tiến độ.

Những sai lầm phổ biến

Các chuyên gia thường nghĩ đến “công việc” thay vì “sản phẩm bàn giao” khi tạo Bản đồ các giao phẩm. Bạn cần tổ chức hội thảo theo cách giúp mọi người tập trung vào kết quả đạt được, mà không phụ thuộc vào công việc cơ bản. Để đảm bảo được như vậy, hãy sử dụng cụm danh từ thay vì cụm động từ để đặt tên cho các giao phẩm. Đôi khi, sử dụng bản đồ tư duy cũng sẽ giúp ích vì nó trực quan hóa cấu trúc cấp bậc của các yếu tố.

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.