Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


D01 - Quản lý rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi

Hoạt động quản lý này nằm trong nhóm Quản lý hàng ngày: nó được hoàn thành mỗi ngày.

Chúng ta cần chủ động quản lý rủi ro, vấn đề và các yêu cầu thay đổi. Khi bạn xác định một hạng mục, bạn cần đưa vào Hạng mục cần theo dõi ngay lập tức. Sau đó, phân công cho một người phụ trách theo dõi, đôn đốc (một trong các thành viên trong nhóm) và bắt đầu lập kế hoạch ứng phó cho các hạng mục đó. Bạn phải liên tục trao đổi với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác để xác định rủi ro và vấn đề.

Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của các thành viên hoặc thậm chí một đối tượng bên ngoài để có cách ứng phó với rủi ro. Trong các trường hợp phức tạp, bạn có thể kêu gọi toàn bộ các thành viên và tạo một hội thảo để tổng hợp ý kiến của mọi người, sử dụng Trí tuệ đám đông. Trường hợp quan trọng, bạn cần làm việc với nhà tài trợ và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó của bạn.

Biểu mẫu Hạng mục cần theo dõi

Mục đích

Mục tiêu chính là ứng phó với các rủi ro, vấn đề và yêu cầu thay đổi một cách chủ động thay vì để chúng tự động được giải quyết. Cách này sẽ giúp chúng ta kiểm soát và có khả năng đạt được hiệu quả tốt nhất.

Dựa vào trí nhớ hoặc ghi chú tùy ý sẽ khiến bạn tiêu tốn nhiều thời gian và có nguy cơ bị quên. Đó là lý do tại sao nên có một file ghi nhận đơn giản (Hạng mục cần theo dõi) và tự chủ động ghi chú vào khi phát hiện ra rủi ro, vấn đề hoặc yêu cầu thay đổi.

Nếu tự quản lý tất cả các hạng mục sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, chính vì vậy mà bạn cần phải phân công người phụ trách theo dõi. Bên cạnh việc giúp phân bổ công việc, nó còn giúp gắn kết mọi người vào cùng một mục tiêu.

Những sai lầm phổ biến

Hãy cân nhắc những nội dung sau đây để tránh những vấn đề phổ biến nhất trong hoạt động này:

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.