P3.express
Минималистичната система за управление на проекти
Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определяне на спонсор A01 Определяне на ръководителя на проекта A02 Назначаване на ключовите членове на екипа A03 Описание на проекта A04 Идентифициране и планиране на резултатите A05 Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси A06 Рецензиране на инициирането на проекта A07 Вземане на решение за продължаване/прекратяване A08 Начало на проекта A09 Провеждане на фокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиране на плановете B01 Рецензиране на месечния цикъл B02 Вземане на решение за продължаване/спиране B03 Начало на месечния цикъл B04 Провеждане на фокусирана комуникация B05 Измерване и докладване на изпълнението C01 Планирайте отговори за отклонения C02 Начало на седмичния цикъл C03 Провеждане на фокусирана комуникация C04 Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна D01 Приемане на завършените резултати D02 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни E01 Улавяне на уроци и план за подобрения E02 Провеждане на фокусирана комуникация E03 Предаване на продукта F01 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата от дейности за приключване F03 Архивиране на документите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане на фокусирана комуникация F06 Оценка на ползите G01 Генериране на нови идеи G02 Провеждане на фокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


D01 - Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна

Тази управленска дейност принадлежи към групата дейности Ежедневно управление: Прави се ежедневно.

Рисковете, проблемите и заявките промяна следва да се управляват проактивно. Когато се идентифицира нов елемент, трябва да се запише в Регистър за последващите действия незабавно. След това присвоете последващите му дейности на отговорен за тях (някой от членовете на екипа) и започнете да планирате отговорите за съответното действие. Трябва да сте непрекъснато в контакт с членове на екипа и други заинтересовани страни, за да идентифицирате рисковете и проблемите.

Можете да получите помощ от други членове на екипа, или дори външни заинтересовани страни, за да отговорите на идентифициран проблем. В усложнени случаи можете да съберете целия екип и да проведете семинар за всички тях, за да предложите колективен отговор с помощта на мъдростта на тълпата. В критични случаи трябва да включите спонсора, както и да потърсите одобрението му за вашия план за отговор.

Регистър на последващите действия - пример

Предназначение

Основната цел е да се реагира проактивно на рисковете, проблемите и заявките за промяна, вместо да се оставят да се разрешават автоматично. Това ще ни даде контрол и възможност да постигнем най-добри резултати.

Разчитането на паметта ви или на неструктурирани бележки отнема твърде много умствена енергия и рискува да се забравят някои елементи. Ето защо е най-добре да имате прост регистър и самодисциплина да записвате елементите веднага щом бъдат идентифицирани.

Отнема твърде много време и енергия, за да управлявате всички елементи и затова трябва да назначите отговорници. В допълнение към разпространението на работата, също така трябва всички да са наясно и да следват една и съща цел.

Типични клопки

Обмислете следното, за да избегнете някои от най-често срещаните проблеми в тази област:

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.