Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

D01 - Riaďte riziká, issues a požiadavky na zmenu

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny aktivít denný manažment: Vykonáva sa denne.

Mali by sme riadiť riziká, issues a požiadavky na zmeny proaktívne. Keď identifikujete novú položku, mali by ste ju ihneď zaznamenať do registra follow up. Potom priraďte jej následné aktivity správcovi (jednému z členov tímu) a začnite pripravovať odpovede na ňu. Musíte byť neustále v kontakte s členmi tímu a ďalšími účastníkmi, aby ste identifikovali riziká a issues.

Môžete získať pomoc od iných členov tímu alebo dokonca externých účastníkov s odpoveďami na položky. V komplikovaných prípadoch môžete zhromaždiť celý tím a facilitovať workshop, na ktorom všetci navrhnú kolektívnu odpoveď s využitím múdrosti davu. V kritických prípadoch by ste mali zapojiť aj sponzora a nechať ho schváliť váš plán odpovede.

Šablóna registra follow up

Účel

Hlavným cieľom je proaktívne odpovedať na riziká, issues a požiadavky na zmenu miesto čakania, že sa vyriešia automaticky. To nám dá kontrolu a možnosť dosiahnuť najlepšie výsledky.

Spoliehať sa na našu pamäť alebo neštrukturované poznámky zaberá priveľa mentálnej energie a nesie riziko, že na niečo zabudneme. Preto je najlepšie mať jednoduchý register a disciplinovane doňho zapisovať položky hneď, ako sú identifikované.

Riadenie všetkých položiek zaberá priveľa času a energie, preto im musíte priradiť správcov. Okrem toho, že to rozdeľuje prácu na viac ľudí, to pomáha aj zladiť všetkých s tým istým cieľom.

Časté pasce

Zvážte nasledovné, aby ste sa vyhli niektorým z najčastejších problémov v tejto oblasti:

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.