Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определяне на спонсор A01 Определяне на ръководителя на проекта A02 Назначаване на ключовите членове на екипа A03 Описание на проекта A04 Идентифициране и планиране на резултатите A05 Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси A06 Рецензиране на инициирането на проекта A07 Вземане на решение за продължаване/прекратяване A08 Начало на проекта A09 Провеждане на фокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиране на плановете B01 Рецензиране на месечния цикъл B02 Вземане на решение за продължаване/спиране B03 Начало на месечния цикъл B04 Провеждане на фокусирана комуникация B05 Измерване и докладване на изпълнението C01 Планирайте отговори за отклонения C02 Начало на седмичния цикъл C03 Провеждане на фокусирана комуникация C04 Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна D01 Приемане на завършените резултати D02 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни E01 Улавяне на уроци и план за подобрения E02 Провеждане на фокусирана комуникация E03 Предаване на продукта F01 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата от дейности за приключване F03 Архивиране на документите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане на фокусирана комуникация F06 Оценка на ползите G01 Генериране на нови идеи G02 Провеждане на фокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


C01 - Измерване и докладване на изпълнението

Тази управленската дейност принадлежи към групата Седмично управление която е група от дейности, извършени в началото на всяка седмица.

Измерете изпълнението на проекта в сравнение с неговите цели, и подгответе реалистични прогнози за целите (напр., време и разходи). Подгответе един, или няколко доклада, с акцент върху прогнозите, изпратете ги на различни заинтересовани страни и проверете с тях, за да се уверите, че те са получили и разбрали доклада.

Проверете списъка на заинтересованите страни в Описание на проекта, за да се уверите, че всяка страна е получила подходящ отчет. Ако осъзнаете, че настоящият формат на доклада не е подходящ за дадена заинтересована страна, ревизирайте формата или изработете нова алтернатива и добавете тази информация към списъка на заинтересованите страни.

Предназначение

Основната цел е да разберем къде сме в сравнение с целите и целевите показатели, които ще бъдат използвани за възстановяване от отклонения възможно най-скоро. Вторичната цел е съответните заинтересовани страни да бъдат информирани за статута на проекта, което от своя страна създава доверие и допълнителен потенциал за сътрудничество.

Типични клопки

Помислете за следното, за да избегнете най-често срещаните клопки в тази управленската дейност:

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата

⊚ Абонирайте се за новини по имейл

Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 5 team members.