P3.express
Sistemul minimalist de management al proiectelor
Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal ManagementulZilnic Finalizarea Lunară FinalizareaProiectului ManagementulRetrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


C01 - Măsurați și raportați performanțele

Această activitate de management aparține grupului Managementul Săptămânal, care este un grup de activități desfășurate la începutul fiecărei săptămâni.

Măsurați performanțele specifice folosind indicatorii de performanță definiți în cadrul proiectului și pregătiți prognoze realiste pentru constrângerile de bază, concentrându-vă pe estimarea duratelor și a costului activităților planificate. Pregătiți unul sau mai multe rapoarte cu accent pe aceste estimări, furnizați-le entităților implicate în proiect asigurându-vă că acestea au primit și au înțeles raportul.

Verificați lista persoanelor implicate în cadrul proiectului din documentul de Descriere a Proiectului pentru a vă asigura că fiecare persoană a primit raportul adecvat. Dacă realizați că formatul actual al raportului nu este potrivit pentru obiectivul definit, revizuiți formatul sau elaborați o nouă variantă.

Obiectivul activității

Scopul principal al acestei activități este să înțelegem unde se situează proiectul raportat la constrângerile și obiectivele definite, iar în cazul în care sunt identificate devieri față de planul inițial. Acestea vor trebui recuperate cât mai curând posibil. De asemenea, este important să furnizați informațiile entităților implicate într-un mod transparent pentru a câștiga încrederea acestora.

Capcane frecvente

Luați în considerare următoarele aspecte pentru a evita cele mai frecvente capcane care pot să apară în această activitate de management:

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.