P3.express
minimalistički sistem za upravljanje projektima
Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnog menadžera A02 Odrediti članove ključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planirati predmete isporuka A05 Identifikovati rizike i planirati odgovore A06 Uradite stručnu proveru inicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekat početnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranu komunikaciju A10 Revidirati i razraditi planove B01 Stručno proveriti mesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni ciklus početnim sastankom B04 Sprovesti fokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportirati performanse C01 Planirati odgovore na odstupanja C02 Započeti nedeljni ciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranu komunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemima i zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršene predmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije i planirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju E03 Izvršiti primopredaju proizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupu aktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektne dokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovesti fokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisati nove ideje G02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


C02 - Planirati odgovore na odstupanja

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Nedeljno Upravljanje, što je grupa aktivnosti koja se izvršava početkom svake nedelje.

Ako postoje odstupanja od meta, nađenih merenjem performansi u C01, njima treba ovladati i pokušati da se projekat vrati u planske okvire.

U komplikovanim slučajevima, može se napraviti radionica i potražiti pomoć od svih ili pojedinih članova tima, da bi se napravio plan oporavka od odstupanja. U kritičnim ili osetljivim slučajevima, informisati sponzora, pitati ih za savet i odobrenje za plan oporavka.

Ako nije moguć oporavak od devijacija, potrebno je potražiti odobrenje od sponzora da se revidraju mete i ciljevi, i nakon toga, odobre. Obezbediti da je nova informacija dokumentovana u Opisu Projekta. Ako postoji realna pretnja da uzrok odstupanja ponovi isti problem u budućnosti, dokumentovati ga u Registru za Praćenje kao rizik, i planirati adekvatan odgovor na taj rizik.

Opis Projekta - obrazac

Registar za Praćenje - obrazac

Svrha

Da bi ostvarili ciljeve projekta, potreban je oporavak od odstupanja što pre, pre nego se kumuliraju vremenom. Što je još važnije, ako se pokušaj oporavak od odstupanja rezultuje neuspehom, a primetan je alarmirajući trend u projektu, znaće se da su projektni ciljevi sa postojećim metama nedostižni, što znači da mete moraju da se revidiraju. Nakon što se revidiraju, postoji mogućnost da projekat više neće biti opravdan, pa će biti obustavljen kako bi se izbegli veći gubici u budućnosti.

Česte Zamke

Zapamtiti da su generalne, neodređene izjave koje više podsećaju na želje, kao “Moramo raditi 15% brže od sada” ne predstavljaju plan oporavka. Planovi oporavka moraju biti realistični i uključiti konkretne aktivnosti koje mogu da se implementiraju i vrednuju.

Ako se mora izabrati između oporavka od odstupanja i rešavanja uzroka odstupanja koje mogu da uzrokuju slične probleme u budućnosti, prioritet se daje ovom drugom. U suprotnom slučaju, bićemo stalno u poziciji “vatrogasca” na projektu.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.