B05 - Sprovesti fokusiranu komunikaciju

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Mesečna inicijacija. Ova grupa aktivnosti se sprovodi početkom svakog meseca da bi nas pripremila za novi mesečni ciklus.

Poslati poruku svima o očekivanim postignućima u dolazećem mesecu i očekivanim rizicima. Važno je da svako zna svoju ulogu u tim postignućima.

Svrha

Glavni cilj je da se obezbedi da ljudi uključeni u projekat ostanu usaglašeni sa sveukupnim, višim ciljevima, a ne samo da se ograniče na doprinos specijalističkim aktivnostima.

Česte zamke

Poruka treba biti kratka i jasna, fokus je na očekivanim postignućima, a ne na planiranim zadacima-aktivnostima.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: