B01 - Revidirati i razraditi planove

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Mesečna inicijacija. Ova grupa aktivnosti se sprovodi početkom svakog meseca da bi nas pripremila za novi mesečni ciklus.

Sprovesti radionice za reviziju viših aspekata celokupnih planova, dodati detalje, odrediti zadužene za predmete isporuka u nastupajućem mesecu. Delta utiče na sadržaj dokumenata: Opis Projekta, Mapa Predmeta Isporuka, i Registar za Praćenje.

Ako su slični projekti rađeni ranije, proveriti arhive i iskoristiti tu informaciju za reviziju i razradu planova kako bi se viši plan spustio u realnost.

Opis Projekta - obrazac

Registar za Praćenje - obrazac

Svrha

Planovi kreirani u grupi aktivnosti projektne inicijacije su viši planovi i nedovoljni za implementaciju. Trebaju se razraditi jednom mesečno u ovoj upravljačkoj aktivnosti. U svakom slučaju, svi planovi treba neprekidno da se revidiraju kako bi bili što bliži realnosti.

Česte zamke

Uzeti sledeće u obzri kako bi se izbegle najčešće zamke u ovoj upravljačkoj aktivnosti:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: