G03 - Sprovesti fokusiranu komunikaciju

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi aktivnosti post-projektno upravljanje : ciklus aktvnosti unutar 3 do 6 meseci, koji počinje nakon završetka projekta i nastavlja se od 1 do 5 godina. Ova upravljačka aktivnost može se spojiti sa post-projektnim upravljanjem drugih završenih projekata u centralnom sistemu upravljanja portfoliom.

Ista osoba koja je sponzor projekt odgovorna je i za ovaj ciklus, osim ako odgovornost nije preneta na nekog drugog.

Poslati kratku poruku da bi se objavili benefiti realizovani od projekta i planove kako ih poboljšati. Ova informacija može se podeliti sa malom grupom ovlašćenih osoba u organizaciji (npr. rukovodioci i direktori), ili sa svima. Kad god je moguće, podeliti sa svima.

Svrha

Ovo je neprekidni podsetnik za primaoce da je se projekti rade za njihove benefite, i da treba da ovo imaju u vidu u svojim sadašnjim i budućim projektima.

Česte zamke

Uzeti u obzir sledeće da bi se izbegli najčešći problemi:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: