C04 - Sprovesti fokusiranu komunikaciju

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Nedeljno Upravljanje, što je grupa aktivnosti koja se izvršava početkom svake nedelje.

Poslati kratku poruku svima uključenima u projekat, informisati šta će se raditi sledeće nedelje, kao i o rizicima koji mogu eskalirati i planovima za odgovor na rizike.

Svrha

Svrha je obezbediti da se svako usaglasi ukupnim ciljevima projekta, i da ne dođe do konflikta radnih prioritet između individua, timova i dobavljača.

Česte zamke

Ne ići duboko u detalje u ovoj poruci, treba da je jednostavna i na višem nivou.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: