A06 - Identifikovati rizike i planirati odgovore

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

Sprovedite radionice sa članovima ključnog tima da biste, prvo, identifikovali rizike, a potom planirali odgovore na njih. Pohranite informacije u Registar za Praćenje.

Na bazi identifikovanih rizika i planiranih odgovora, možda ćete morati da ažurirate Opis Projekta kao i Mapu Predmeta Ispouruka.

Ako je sličan projekat rađen ranije, proverite arhivu da naučite više o rizicima u vašem projektu.

Registar za Praćenje - obrazac

Opis Projekta - obrazac

Svrha

Glavni razlog za identifikaciju rizia je da se proaktivno isplaniraju odgovori na njih, jer je lakše i jevtinije upravljati rizicima pre nego što se materijalizuju, nego kasnije.

Česte zamke

Sledeće treba da pomogne da se izbegnu neke o najčeščih zamki u upravljanju rizicima :

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: