A07 - Uradite stručnu proveru inicijacije projekta

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

U ovom momentu, inicijacija je skoro završena, i vreme je da zamolite nekog drugog projetnog menadžera iz organizacije da Vam pomogne stručnom proverom upravljačkih aktivnosti. Rezultate stručne provere dodati u Zdravstveni Registar.

Ako je rezultat loš, možda ćete morati da provedete više vremena na prethodnim upravljačkim aktivnostima pre nego pređete na naredne, ali još važnije je da pronađete uzroke da biste izbegli loše rezultate ubuduće.

Zdravstveni Registar - obrazac

Svrha

Glavna svrha je da se napravi pauza i proveri da li su upravljačke aktivnosti u redu. Od koristi je angažovati spoljnu osobu da proveri rad projekt menadžera jer on nema neophodnu distancu da bi uočio neke probleme. Štaviše, Ovo je prilika za osobe koje upravljaju različitim projektima u organizaciji da vide rad drugih kolega i nauče više kroz proces.

Česte zamke

Čest rizik je da se osoba koja radi reviziju rada projekt menadžera ustručava da ukaže na probleme, plašeći se da se to ne shvati lično. Na projekt menadžeru je da kreira odnos koji omogućava iskrenost i opuštenost.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: