Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnog menadžera A02 Odrediti članove ključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planirati predmete isporuka A05 Identifikovati rizike i planirati odgovore A06 Uradite stručnu proveru inicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekat početnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranu komunikaciju A10 Revidirati i razraditi planove B01 Stručno proveriti mesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni ciklus početnim sastankom B04 Sprovesti fokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportirati performanse C01 Planirati odgovore na odstupanja C02 Započeti nedeljni ciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranu komunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemima i zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršene predmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije i planirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju E03 Izvršiti primopredaju proizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupu aktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektne dokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovesti fokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisati nove ideje G02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


A02 - Odrediti projektnog menadžera

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Inicijacija Projekta. Ova grupa aktivnosti izvršava se na početku da nas pripremi za projekat.

U ovom trenutku, sponzor diskutuje projekat sa potencijalnim projektnim menadžerima, i postiže dogovor. Važno je imati projektnog menadžera koji veruje u ciljeve i mete projekta.

U slučaju internih projekata (oni bez eksternih klijenata) , projektni menadžer treba da bude iz dela biznisa/menadžmenta organizacije, pre nego iz tehničkog dela. Menadžeri iz tehničkog dela organizacije su vođe timova u P3.express.

Osim ostvarenja projektnih ciljeva i meta, projektni menadžer je odgovoran za zdravlje i bezbednost projektnog tima, i stvaranje prijatnog radnog okruženja u kome članovi tima profesionalno napreduju.

Svrha

Dok je za manje timove moguće da imaju decentralizovan sistem projektnog upravljanja, za veće projekte praktičnija i produktivnija je centralizovana koordinacija, a projektni menadžer je glava ovog centralizovanog sistema. Na taj način tehnički eksperti se rasterećuju upravljačkih odgovornosti i fokusiraju se na tehničke aspekte projekta.

Česte zamke

Imati u vidu neke od čestih situacija u ovoj oblasti:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram

⊚ Pretplati se na bilten

Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: