Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentrale medlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser og planlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheter og planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektet fagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke A08 Sett i gang prosjektet A09 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon A10 Revider og detaljer planene B01 Få den månedlige syklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke B03 Sett i gang den månedlige syklusen B04 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporter fremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang den ukentlige syklusen C03 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelser og forespørsler om endringer D01 Aksepter ferdige leveranser D02 Evaluer interessentenes tilfredshet E01 Registrer erfaringer og planlegge forbedringer E02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenes tilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurdering av avslutningsaktivitetene F03 Arkiver prosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon F06 Evaluer gevinstene G01 Skap nye ideer G02 Gjennomfør en tydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


B03 - Avgjør om prosjektet skal fortsette eller ikke

Denne gruppen med ledelsesaktiviter hører til gruppen Månedsstart. Denne gruppen aktiviteter gjøres i begynnelsen av hver måned for å gjøre oss klare til en ny måned.

På dette stadiet i prosjektet skal prosjekteier, basert på den reviderte planen, bestemme seg for om prosjektet skal fortsette eller avsluttes. Prosjekteieren tar denne beslutningen selv, men kan diskutere det med andre i organisasjonen, slik som f.eks. de som driver med porteføljestyring.

Hvis beslutningen blir å stoppe prosjektet, så vil vi starte med aktivitetene for prosjektavslutning og prosjekteier avgjør da om aktivitetene som skal gjøres etter prosjektet også skal gjennomføres.

HENSIKT

Hensikten er å være sikker på at prosjektet fortsatt er lønnsomt og minne alle om at målet for prosjektet ligger langt utover det bidraget som kommer fra de isolerte aktivitetene til spesialistene.

VANLIGE FALLGRUVER

Prosjekteieren må ta sin oppgave seriøst og ikke bare godkjenne prosjektet automatisk uten å sjekke det. Det er viktig at alle forstår at det å avlyse et prosjekt er et tegn på god prosjektledelse.

Noen ganger kan et prosjekt isolert sett vært lønnsomt, men kanskje ikke så lønnsomt som andre mulige prosjekter. Derfor er det viktig å se helheten når man evaluerer lønnsomheten i prosjektene, og det gjøres best om vi har porteføljestyring, som i så fall har den totale oversikten over alle prosjektene i organisasjonen.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene

⊚ Abonner på nyheter via e-post

Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 5 team members.