Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


F01 - Παράδοση του προιόντος

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Κλείσιμο Έργου. Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων εκτελείται όταν το προιόν του έργου έχει ολοκληρωθεί, ή όταν αποφασίσετε να ακυρώσετε το έργο.

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα πρέπει να λάβουμε έγκριση από τον εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη και να του παραδώδουμε το προιόν. Στην περίπτωση ματαίωσης του έργου, αυτό μπορεί να απαιτείται ή μπορεί και όχι.

Κάποιες φορές, ο πελάτης αποδέχεται τα προιόντα, αλλά συμφωνεί μαζί σας μια λίστα με έξτρα ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από εσάς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να προχωρήσετε και να κλείσετε το έργο, και να μεταφέρετε τις εναπομείνουσες ενέργειες σε μια ομάδα υποστήριξης/συντήρησης.

Σκοπός

Ο στόχος είναι να έχουμε μια επίσημη παράδοση και έγκριση για το προιόν, που είναι προαπαιτούμενο για το ολοκληρωμένο κλείσιμο του έργου. Θυμηθείτε ότι το να έχουμε έργα τα οποία είναι περίπου ολοκληρωμένα αλλά παγωμένα στα τελευταία στάδια είναι σπατάλη πόρων και κάνει το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης περίπλοκο. Είναι προτιμότερο να κλείνουν τα πράγματα και να συνεχίζουμε σε νέες προσπάθειες.

Συχνές Παγίδες

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης είναι η σημαντικότερη στο κλείσιμο του έργου, και μπορεί να γίνει περίπλοκη και χρονοβόρα εάν δεν έχετε πάρει αρκετά σοβαρά τα ενδιάμεσα κλεισίματα.

Όταν είναι δυνατόν, ζητήστε έγκριση από τον χορηγό και τον πελάτη για τα μεγάλα παραδοτέα του έργου όταν ολοκληρώνονται, παρά στο τέλος του έργου. Απλοποιεί το τελικό κλείσιμο.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.