Inicjowanie projektu Miesięczny cykl zarządczy Tygodniowy cykl zarządczy Codzienne zarządzanie Zamknięcie miesiąca Zamknięcie projektu Zarządzanie po zakończeniu projektu Mianowaniesponsora A01 Mianowaniekierownika projektu A02 Mianowanie kluczowychczłonków zespołu A03 Opisanie projektu A04 Identyfikacja i planowanieprzedmiotów dostawy A05 Identyfikacja ryzyki planowanie reakcji A06 Przeprowadzenieprzeglądu partnerskiego A07 Podjęcie decyzji ouruchomieniu/rezygnacji z projektu A08 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick off) A09 Komunikowanie sięw przygotowany sposób A10 Przeprowadzenie przeglądui dopracowanie planów B01 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego w cyklu miesięcznym B02 Potwierdzenie /odrzuceniedecyzji o kontynuacji projektu B03 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick- off) B04 Komunikowanie sięw przygotowany sposób B05 Mierzenie i raportowaniezawansowania prac C01 Planowanie reakcjina odchylenia C02 Przeprowadzenie wydarzenia angażującego zespół projektowy (kick-off) C03 Komunikowanie sięw przygotowany sposób C04 Zarządzanie ryzykiem, zagadnieniami(w tym wnioskami o zmiany) D01 Akceptacjaprzedmiotów dostawy D02 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy E01 Zebranie wniosków ilekcji oraz planowanie usprawnień E02 Komunikowanie sięw przygotowany sposób E03 Przekazanieproduktu F01 Przeprowadzenie ocenyzadowolenia interesariuszy F02 Przeprowadzenie przeglądupartnerskiego z udziałem grupy zamykającej F03 Archiwizacja zgromadzonychdokumentów projektu F04 Świętowanie! F05 Komunikowanie się w przygotowany sposób F06 Przeprowadzenieoceny korzyści G01 Generowanienowych pomysłów G02 Komunikowaniesię w przygotowany sposób G03

Wprowadzenie

A - Inicjowanie projektu

B - Miesięczny cykl zarządczy

C - Tygodniowy cykl zarządczy

D - Codzienne zarządzanie

E - Zamknięcie miesiąca

F - Zamknięcie projektu

G - Zarządzanie po zakończeniu projektu


Wprowadzenie

P3.express wykorzystuje prosty proces, jak pokazano na powyższym schemacie. Proces ten składa się z 33 działań zarządczych w 7 grupach.

Kliknij dowolną aktywność na schemacie, aby otworzyć jej opis, lub po prostu zacznij od pierwszej aktywności, A01.

Pryncypia

Prace wykonywane w ramach projektu P3.express powinny być zgodne z Niemal Uniwersalnymi Pryncypiami Projektów Prawie Uniwersalnymi Zasadami Projektów (NUPP). P3.express również został zaprojektowany zgodnie z NUPP.

Organizacja

Istnieje zespół zarządzający odpowiedzialny za działania związane z zarządzaniem projektem, z jednym lub kilkoma członkami zespołu, w zależności od wielkości i złożoności projektu. Kierownik projektu kieruje tym zespołem i jest odpowiedzialny za działania związane z zarządzaniem projektem. Osoba ta podlega zewnętrznemu kierownikowi projektu klienta (jeśli taki istnieje), a także wewnętrznemu sponsorowi, który jest kierownikiem wyższego szczebla odpowiedzialnym za ostateczny wynik projektu, jego finansowanie i pozyskiwanie zasobów itp.

W projekcie jest jeden lub więcej zespołów realizacyjnych. Każdy wewnętrzny zespół realizacyjny (jeden z członkami zespołu z własnej organizacji) jest prowadzony przez lidera zespołu, który podlega swojemu kierownikowi funkcjonalnemu (jeśli taki istnieje), a także kierownikowi projektu. Każdy zewnętrzny zespół realizacyjny (dostawcy) jest kierowany przez kierownika projektu dostawcy, który podlega swoim wewnętrznym kierownikom, a także kierownikowi projektu.

Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty zdefiniowane w P3.express:

Szablonów można używać w obecnej postaci lub jako przewodnika do tworzenia niestandardowych konfiguracji.

Należy zadbać o centralne miejsce dla dokumentów projektowych, z zaplanowanymi kopiami zapasowymi, zdalnym dostępem oraz uwierzytelnianiem i autoryzacją. Jeśli Twoja organizacja nie posiada takiej platformy, możesz skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań open-source, uwzględniających prywatność:

Jeśli zespół nie jest zlokalizowany w jednym miejscu, potrzebna będzie również platforma czatu zespołowego. Poniżej znajduje się kilka opcji open-source uwzględniających prywatność:

Istotnym jest, aby natychmiast rejestrować ryzyka, zagadnienia i wnioski o zmianę w Rejestrze Działań Dla Zidentyfikowanych Ryzyk i Zagadnień. Mając to na uwadze, należy skonfigurować system w taki sposób, aby dostęp do rejestru był jak najłatwiejszy, w tym dostęp z telefonu komórkowego. Jeśli nie jest to możliwe, użyj osobistego dziennika, aby je zapisać, a następnie przenieś je do swojego rejestru tak szybko, jak to możliwe. Poniżej znajduje się kilka przyjaznych dla prywatności aplikacji open-source do robienia notatek, których można używać jako proxy:

Dopasowanie

Możesz wprowadzić zmiany w P3.express, aby lepiej dopasować go do swojego środowiska. Należy jednak uważać, aby nie zaszkodzić wewnętrznej spójności systemu i zachować jego prostotę. Zwykle lepiej jest zacząć od oryginalnej formy P3.express i stopniowo dopasowywać ją do swoich potrzeb, udoskonalając te wybory poprzez kontrolę i adaptację.

Planujemy przygotować różne obszary tematyczne dla P3.express, z których każdy dostosuje ogólny system P3.express do określonego typu projektu. Jak dotąd planowane są następujące:

Każdy obszar tematyczny zostanie opracowany przez co najmniej 3 ekspertów z danej dziedziny oraz jednego lub więcej moderatorów z głównego zespołu z głównego zespołu rozwijającego P3.express. Jeśli interesuje Cię dołączenie do jednej z grup roboczych lub masz pomysł na dodatkowe tematy, skontaktuj się z nami pod adresem info@omimo.org.

Punkty widzenia (klienta, dostawcy)

Jeśli nie masz zewnętrznego klienta ani zewnętrznych dostawców, projekt będzie miał tylko jeden punkt widzenia; w przeciwnym razie każda organizacja zaangażowana w projekt będzie miała własny punkt widzenia. Wszystko w P3.express powinno być postrzegane z Twojego punktu widzenia (Twojej organizacji) na projekt; np. kiedy opisujesz uzasadnienie projektu w dokumencie Opis projektu, opisz swoje własne uzasadnienie, a nie uzasadnienie klienta zewnętrznego. P3.express nie jest pojedynczym systemem, który ma być używany przez każdą stronę zaangażowaną w projekt, ale systemem używanym do zarządzania projektem we własnych granicach.

Oprócz dokumentów, myśląc o rolach, należy również wziąć pod uwagę różne punkty widzenia. Możesz być „kierownikiem projektu” z Twojego punktu widzenia (Twojej organizacji), ale klient będzie postrzegać Cię za „kierownika projektu dostawcy”, a dostawca – za „kierownika projektu klienta”.

Historia

Pierwsza wersja P3.express została opublikowana w czerwcu 2016 r., po czym nastąpiły dwie drobne rewizje w 2018 i 2020 r. Projekt drugiej wersji P3.express został opublikowany w marcu 2021 r. w celu zebrania komentarzy i opinii, a ostateczną wersję wydano w maju 2021 r.

W grudniu 2022 r. opublikowano pierwszą wersję roboczą micro.P3.express, która jest odmianą P3.express dostosowaną do mikroprojektów z 1 do 7 członkami zespołu.


Przetłumaczone przez Groch Waldemar, Jerzy Stawicki, Elżbieta Kotelnicka.⊚ Pobierz instrukcję w formacie PDF

⊚ Pobierz wykres


Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją opinią. Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Napisz krótko i wyraźnie.
  • Możesz pisać w dowolnym języku.
  • Jeśli masz kilka sugestii, prześlij je osobno.

Jeśli Twoje sugestie zainspirują nas do wprowadzenia pozytywnych ulepszeń, z przyjemnością uznamy Cię za współtwórcę (jeśli podasz nam w tym formularzu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail).Aby odróżnić Cię od przypadkowych botów w sieci, wprowadź poniżej liczbę grup aktywności P3.express.


Jeśli chcesz, możesz udostępnić nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na wypadek, gdybyśmy musieli porozmawiać z Tobą o Twoim komentarzu lub uznać Cię za współtwórcę:

Najlepiej używać micro.P3.express zamiast zwykłego P3.express, jeśli masz mikroprojekty z około 1 do 7 członkami zespołu.