Увод

P3.express користи једноставан процес приказан на горњем дијаграму. Овај процес састоји се из 33 управљачке активности подељених у 7 група. Кликните на било коју активност у дијаграму да видите опис или просто почните са првом активношћу, А01.

Принципи

Рад у P3.express пројекту треба да следи Скоро Универзалне Принципе Пројеката (NUPP). P3.express је сам по себи дизајниран тако да је сагласан са NUPP.

Организација

Постоји управљачки тим одговоран за активности пројектног управљања, са једним или више чланова тима зависно од величине и комплексности пројекта. Пројектни менаџер води овај тим и има виши ниво одговорност за активности пројектног управљања. Ова особа одговара спољном пројектном менаџеру клијента (ако постоји) као и унутрашњем спонзору, који је као виши менаџер одговоран за коначан исход пројекта, за ресурсе, финансирање, итд у пројекту. Сваки унутрашњи производни тим (са члановима из сопствене организације) предводи вођа тима, који рапортира њиховом функционалном менаџеру (ако постоји) као и пројектном менаџеру. Сваки спољни производни тим (добављачи) предводи пројектни менаџер добављача који рапортира њиховим унтурашњим менаџерима као и пројектном менаџеру.

Документација

У P3.express дефинисана је следећа документација:

Обрасци се користе као готови, или се прилагођавају по потреби.

Важно је имати централно место за пројектну документацију са обезбеђеним редовним прављењем резервних копија, даљинским приступом, системом овлашћења и одобрења приступа. Ако организација нема такву платформу могу се користити следеће платформе отвореног кода са регулисаном заштитом приватности:

Алтернативно се може користити алат за пројектно управљање за модерацију активности и управљање документима. Пример бесплатног алата дизајнираног по P3.express:

Ако се тим не налази физички на истој локацији, потребна је и платформа за тимску комуникацију. Ово су неке опције отвореног кода са регулисаном заштитом приватности:

Важно је благовремено евидентирати ризике, проблеме, и захтеве за променом у Регистру за Праћење. Имајући ово у виду потребно је поставити систем тако да омогућава једноставан приступ регистру, укључујући и приступ са мобилних уређаја. Ако то није могуће, користити лични дневник за евидентирање, а потом благовремено пренети у регистар. Ово су неке опције отвореног кода са регулисаном заштитом приватности:

Кројење

P3.express се може прилагођавати тако да боље одговара окружењу. При томе, пазити да се не наруше унутрашња конзистентност и једноставност система. Најбоље је почети са изворним обликом P3.express, и прилагодити га постепено потребама.

У плану се различите теме за P3.express, од којих ће се једна бавити прекрајањем начелног P3.express система према одређеном типу пројекта. За сада је планирано следеће:

Сваку тему ће развијати најмање три експерта за сваки домен, и један или више модератора из кључног развојног тима за P3.express. У случају интересовања за придруживање једној од радних група, или идеје за додатне теме, контактирати info@p3.express.

Перспектива

Ако не постоје спољни клијенти и добављачи, пројекат има само једну перспективу; у свим осталим случајевима свака организација укључена у пројекат имаће своју сопствену перспективу пројекта. Све у P3.express треба сагледати из сопствене перспективе пројекта; на пример, ако се описује оправдање пројекта у Опису Пројекта, треба описати оправдање из перспективе сопствене организације, а не из перспективе спољног клијента. P3.express није систем који користи свака страна укључена у пројекат, већ систем који се користи за управљање пројектом у оквирима сопствених ограничења.

Осим документације, перспектива се сагледава и када се размишља о улогама. Може се бити “пројектни менаџер"из сопствене перспективе, а из перспективе клијента то ће бити “пројектни менаџер добављача”, а из перспективе добављача “пројектни менаџер клијента”.

Историја

Прва верзија P3.express објављена је у Јуну 2016, након чега су уследиле две мање ревизије 2018. и 2020. Нацрт друге верзије P3.express објављен је Марта 2021. и након прикупљања доприноса коначна верзија објављена је у Мају 2021.


Превео ВЛАДИМИР МАЈСТОРОВИЋ


Претплати се на билтен

Download ПДФа са упутством


Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно УправљањеХвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике: