Uvod

P3.express uporablja enostaven proces, prikazan v zgornjem diagramu. Sestavljen je iz 33 aktivnosti vodenja in 7 skupin. Klikni na poljubno aktivnost v diagramu, da odpreš njen opis, ali pa preprosto začni s prvo aktivnostjo A01.

Načela

Delo v P3.express projektu naj sledi skoraj univerzalnim načelom projektov (NUPP). P3.express je tudi usklajen z NUPP.

Organizacija

Za aktivnosti vodenja projekta je zadolžena vodstvena ekipa, ki jo v odvisnosti od velikosti in kompleksnosti projekta sestavlja eden ali več članov ekipe. Ekipo vodi vodja projekta, ki je zadolžen za aktivnosti vodenja projekta. Ta oseba poroča tako zunanjemu vodji strank projekta (v kolikor je ta določen), kot tudi notranjemu pokrovitelju. Slednji je nadrejeni, odgovoren za končni rezultat projekta, financiranje, zagotavljanje virov, itd.

V projekt je vključena ena ali več proizvodnih ekip. Vsaka notranja proizvodna ekipa (s člani ekipe iz lastne organizacije) je vodena s strani vodje ekipe, ki poroča funkcijskemu vodji (v kolikor je ta določen) in vodji projekta. Vsaka zunanja proizvodna ekipa (dobavitelji) pa je vodena s strani vodje dobaviteljev projekta, ki poroča notranjim vodjem in vodji projekta.

Dokumenti

V P3.express so definirani sledeči dokumenti:

Predloge so lahko uporabljene v izvorni obliki ali kot smernice za izvedbo personaliziranih oblik. Pomembno je, da se vzpostavi osrednji prostor za shranjevanje dokumentov, kateri naj omogoča redno varnostno kopiranje, oddaljen dostop, avtentikacijo in avtorizacijo. V kolikor organizacija ne uporablja take platforme, lahko uporabiš eno od sledečih prosto dostopnih rešitev, ki so osredotočene na zasebnost:

Orodje za vodenje projekta lahko uporabiš tudi z namenom, da podpreš svoje aktivnosti in upravljaš z njihovimi dokumenti. Primer takega orodja, usklajenega z P3.express-om in prostim za uporabo, je:

V kolikor ekipa ni lokacijsko združena, bo potrebovala tudi platformo za komuniciranje. Sledeče so nekatere izmed prosto dostopnih možnosti, osredotočenih na zasebnost:

Prav tako je pomembno v register nadaljevalih ukrepov nemudoma zajeti tveganja, probleme in zahteve po spremembah. S tem v mislih je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo zagotavljal čim bolj enostaven dostop do registra, med drugim tudi dostop z mobilnega telefona. V kolikor to ni mogoče, uporabi osebni dnevnik za takojšnje zabeleženje in tveganja naknadno prenesi v register. Sledeče so nekatere izmed prosto dostopnih aplikacij za zabeleženje, osredotočenih na zasebnost, ki jih lahko uporabiš kot primer:

Prilagajanje

Za zagotavljanje boljšega ujemanja z okoljem, lahko prav tako spreminjaš P3.express. Pri tem pa bodi previden, da ne poškoduješ notranje konsistentnosti in enostavnosti tvojega sistema. Ponavadi je bolje začeti z originalno obliko P3.express-a in ga postopoma prilagajati glede na tvoje potrebe.

V planu imamo pripraviti različne teme za P3.express, od katerih bo vsaka prilagodtev osnovnega sistema P3.express, namenjena določeni vrsti projekta. Zaenkrat so planirane:

Vsaka tema bo razvita s strani vsaj treh strokovnjakov iz posameznega področja in enega ali več pomočnikov iz jedrne P3.express razvojne ekipe. V kolikor bi se rad pridružil delovnim skupinam ali pa imaš idejo za dodatne teme, nas kontaktiraj na info@p3.express.

Perspektiva

Če na projektu ni zunanjih strank ali dobaviteljev, bo imel projekt le eno perspektivo; v nasprotnem primeru bo imela vsaka v projekt vključena organizacija svojo. Vse v P3.express-u naj bo gledano s tvoje perspektive; npr. ko v dokumentu razlage projekta razlagaš smisel projekta, opiši lastne razloge in ne tiste od zunanjih strank. P3.express ni enoten sistem, ki bo uporabljen s strani vsake stranke na projektu, temveč sistem za vodenje projekta znotraj tvojih mej.

Poleg dokumentov naj bo perspektiva upoštevana tudi pri določanju vlog. Morda si iz svoje perspektive ti “vodja projekta”, vendar boš s strani strank obravnavan kot “vodja dobaviteljev” in iz strani dobaviteljev kot “vodja strank” projekta.

Zgodovina

Prvotna verzija P3.express-a je bila objavljena junija 2016, čemur sta sledila dva manjša popravka v letih 2018 in 2020. Osnutek druge verzije je bil, z namenom zbiranja komentarjev javnosti, objavljen marca 2021, medtem ko je bila končna oblika objavljena maja 2021.


Prevedel Filip Baumgartner


Naroči se na novice

Prenosljiv PDF priročnik


Uvod

A - Iniciacija projekta

B - Mesečna iniciacija

C - Tedensko vodenje

D - Dnevno vodenje

E - Mesečni zaključek

F - Zaključek projekta

G - Po-projektno vodenjeHvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja: