Projektin aloitus Kuukauden aloitus Viikottainen johtaminen Päivittäinen johtaminen Kuukauden päätös Projektin päätös Projektin jälkeinen johtaminen Nimeä projektin sponsori A01 Nimeä projektipäällikkö A02 Nimeä tiimin jäsenet A03 Määrittele projekti A04 Tunnista projektin tuotokset A05 Tunnista ja hallitse riskit A06 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin aloitus A07 Tee projektin aloituspäätös A08 Aloita projekti A09 Viesti kohdennetusti A10 Päivitä ja paranna suunnitelmaa B01 Pyydä kolleegaaarvioimaan projektin tila B02 Tee projektin jatkopäätös B03 Käynnistä kuukausisykli B04 Viesti kohdennetusti B05 Mittaa ja raportoiprojektin suoritusta C01 Suunnittelereagointi poikkeamiin C02 Aloita viikkosykli C03 Viesti kohdennetusti C04 Hallitse riskejä,ongelmia ja muutospyyntöjä D01 Hyväksy valmiit tuotokset D02 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä E01 Kirjaa mitä projektissa on opittuja tee parannussuunnitelma E02 Viesti kohdennetusti E03 Siirrä vastuu tuotoksista F01 Arvioisidosryhmätyytyväisyyttä F02 Pyydää kolleegaa arvioimaanprojektin sulkemisvaihe F03 Arkistoi projektitiedostot F04 Juhli saavutusta! F05 Viesti kohdennetusti F06 Arvioi projektinsaavuttamia hyötyjä G01 Ideoi jatkoprojekteja G02 Viesti kohdennetusti G03

Johdanto

P3.express hyödyntää yksinkertaista prosessia kuten on esitetty kuvassa. Tämä prosessi koostuu 33:sta seitsemään ryhmään jaetusta johtamisaktiviteetista. Napsauta mitä tahansa prosessin aktiviteettia avataksesi sen kuvauksen, tai aloita ensimmäisesta aktiviteetista.

Periaatteet

P3.express:n mukaisen projektityön tulee aina seurata projektihallinnan lähes universaaleja periaatteita (englannin kielestä tuleva lyhenne on NUPP). P3.express-metodiikka on rakennettu toteuttamaan NUPP-periaatteet.

Organisaatio

Projektihallinta-aktiviteeteista vastaa projektin johtotiimi, johon kuuluu yksi tai useampia jäseniä projektin koosta ja monimutkaisuudesta riippuen. Projektipäällikkö johtaa tätä tiimiä ja on johtamisaktiviteeteista loppuvastuussa. Projektipäällikkö raportoi asiakkaan projektipäällikölle ja yrityksen sisäiselle sponsorille, joka on yrityksen johtajistoon kuuluvat henkilö ja vastaa projektin tuotoksista, rahoituksesta ja resurssoinnista.

Projekti voi koostua useammista tuotoksia tekevistä tiimeistä. Kutakin tiimiä (jonka jäsenet tulevat omasta organisaatiotaan) johtaa tiimin vetäjä, joka raportoi omalle osastoesimiehelleen ja projektipäällikölle. Ulkopuolista tiimiä (tyypillisesti toimittajatiimi) johtaa toimittajan projektipäällikkö, joka raportoi omalle sisäiselle esimiehelleen ja projektipäällikölle.

Documentit

P3.express sisältää seuraavat dokumentit:

Templaatteja voi käyttää sellaisenaan tai aihioina räätälöidyn projektinhallintajärjestelmän luomisessa.

On tärkeää, että projektidokumenteilla on keskitetty paikka, jossa on ajoitetut varmuuskopiot, etäkäyttö sekä autentikointi ja käyttöoikeushallinta. Jos organisaatiolla ei ole tällaista alustaa, voi käyttää jotakin seuraavista avoimen lähdekoodin tietosuojatietoisista ratkaisuista:

Jos tiimi ei ole samassa paikassa, tarvitaan keskustelualusta. Seuraavassa on muutamia avoimen lähdekoodin, tietosuojatietoisia vaihtoehtoja:

On tärkeää tallentaa riskit, ongelmat ja muutospyynnöt välittömästi seurantarekistereihin. Tätä silmällä pitäen tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa mahdollisimman helpon pääsyn rekistereihin, mukaan lukien pääsyn matkapuhelimesta. Jos tämä ei ole mahdollista, on käytettävä muistikirjaa asioiden kirjaamiseen ja sitten siirtää ne rekistereihin mahdollisimman pian. Seuraavassa on muutamia avoimen lähdekoodin yksityisyyttä kunnioittavia muistiinpanosovelluksia.

Järjestelmän räätälöinti

P3.expressiä voi räätälöida, jotta se sopii paremmin haluttuun ympäristöön. On oltava kuitenkin varovainen, ettei järjestelmän sisäinen eheys vahingoitu räätälöitäessä, ja järjestelmä tulee pitää yksinkertaisena. Yleensä on parempi aloittaa P3.expressin alkuperäisestä muodosta ja räätälöidä sitä asteittain tarpeiden mukaan ja tarkentamalla valintoja tarkastamalla ja mukauttamalla.

P3.express-tiimillä on suunnitelmissa valmistella P3.expressiin erilaisia teemoja, jotka ovat räätälöityjä versioita eri tyyppistä projekteja varten. Toistaiseksi on suunnitteilla seuraavaa:

Kutakin teemaa kehittävät vähintään kolme kyseisen teeman asiantuntijaa ja yksi tai useampi P3.expressin ydinkehitystiimin ohjaaja. Jos olet kiinnostunut liittymään johonkin työryhmään tai sinulla on ideoita lisäteemoista, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen info@omimo.org.

Näkökulma

Jos projektilla ei ole ulkopuolista asiakasta eikä ulkopuolisia toimittajia, projektilla on vain yksi näkökulma; yleisemmin jokaisella projektissa mukana olevalla organisaatiolla on oma näkökulmansa. Kaikki P3.expressissä pitäisi nähdä projektin näkökulmasta; Kun esimerkiksi kuvaillaan projektin perusteluja projektikuvauksessa, tulee kuvailla projektin perustelu, ei ulkopuolisen asiakkaan perusteluja. P3.express ei ole yksittäinen järjestelmä, jota jokainen projektiin osallistuva osapuoli käyttää, vaan järjestelmä, jota käytetään projektin hallintaan omien rajojen sisällä.

Rooleja pohdittaessa tulee dokumenttien lisäksi ottaa huomioon myös näkökulma. Henkilö saattaa olla “projektipäällikkö” omasta näkökulmastanne, mutta häntä pidetään “toimittajaprojektipäällikkönä” asiakkaan näkökulmasta ja “asiakasprojektipäällikkönä” tavarantoimittajien näkökulmasta.

Historia

P3.expressin ensimmäinen versio julkaistiin kesäkuussa 2016, jota seurasi kaksi pientä versiota vuosina 2018 ja 2020. P3.expressin toisen version luonnos julkaistiin maaliskuussa 2021 kommentteja varten, ja lopullinen versio julkaistiin toukokuussa 2021.

Joulukuussa 2022 julkaistiin ensimmäinen luonnos micro.P3.express:stä, joka on P3.expressin räätälöity versio mikroprojekteille, joissa on 1–7 tiimin jäsentä.


Suomennos Jukka Mäki⊚ Lataa manuaali PDF-formaatissa

⊚ Lataa diagrammi"


Kiitos mielipiteestäsi. Huomaa seuraavat toiveet:

* Kirjoita lyhyesti ja selkeästi. * Kirjoita haluamallasi kielellä. * Jos teet seita ehdotuksia, lähetä ne erikseen. 

Mikäli ehdotuksesi johtavat myönteisiin uudistuksiin, mielellämme annamme kehut sinulle (mikäli olet lisännyt nimesi ja sähköpostiosoitteesi tähän lomakkeeseen).Kirjoita P3.express-aktiviteettiryhmän numero erottuaksesi webbiboteista


Halutessasi voit antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tarpeen mukaan keskustella kommentistasi tai antaa kehuja panostuksestasi:

Mikroprojektien tapauksessa - jäseniä yhdestä seisemään - on parasta käyttää micro.P3.express.