Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


Въведение

P3.express използва прост процес, както е показано на диаграмата по-горе. Този процес се състои от 33 управленски дейности в 7 групи. Кликнете върху някоя от дейностите в диаграмата, за да отворите описанието й, или просто започнете с първата дейност, A01.

Принципи

Работата, извършена в проект в P3.express среда, трябва да следва Почти универсални проектни принципи (NUPP). Самата система P3.express също е проектирана така, че да спазва NUPP.

Организация

Управленски екип отговорен за дейностите по управление на проекта, с един или повече членове на екипа, в зависимост от размера и сложността на проекта. Ръководителят на проекта води този екип и е отговорен за дейностите по управление на проекта. Това лице докладва на външния ръководител на проекта за клиента (ако има такъв), както и на вътрешния спонсор, който е висш мениджър, отговарящ за крайния резултат от проекта, за финансирането и осигуряването на ресурси за него и др.

Има един или повече производствени екипи в проекта. Всеки вътрешен производствен екип (с членове на екипа от собствената ви организация) се ръководи от ръководител на екип, който се отчита пред функционалния мениджър (ако има такъв), както и пред ръководителя на проекта. Всеки външен производствен екип (доставчици) се ръководи от ръководител на проекта за доставчика който се отчита пред вътрешните си мениджъри, както и на ръководителя на проекта.

Документи

Документите дефинирани в P3.express са следните:

Образицте могат да бъдат ползвани както са, или като ръководство за създаване на персонално настроени документи.

Важно е да е установено централно място за документите на проекта, с планирани резервни копия, отдалечен достъп и удостоверяване и оторизация. Ако вашата организация няма такава платформа, можете да използвате едно от следните решения с отворен код:

Ако екипът не е разположен географски на едно място, ще е необходима и платформа за екипен чат. По-долу са изброени няколко опции с отворен код, включващи опции за поверителност:

Важно е да се записват рисковете, проблемите и заявките за промени в Регистъра за последващи действия незабавно. С оглед на това трябва системата да се настрои по начин, който прави достъпа до регистъра възможно най-лесен, включително чрез достъп от мобилен телефон. Ако не е възможно, трябва да се използва личен дневник, за да се запишат, след което се прехвърлят в регистъра възможно най-скоро. По-долу са изброени няколко приложения за водене на бележки с отворен код, съобразени с поверителността, които могат да се използват като основа:

Настройка

Можете да направите промени в P3.express, за да съпоставите системата по-добре с вашата среда. Внимавайте обаче да не навредите на вътрешната последователност на вашата система, когато правите това, и поддържайте системата си проста. Обикновено е по-добре да започнете с оригиналната форма на P3.express, и да я регулирате постепенно в отговор на вашите нужди, усъвършенствайки тези избори чрез инспекция и адаптация.

Имаме планове да подготвим различни теми за P3.express, всяка от които ще приспособи общата P3.express система за определен вид проект. До момента са планирани следните:

Всяка тема ще бъде разработена от най-малко 3 експерти от конкретния домейн, и един или повече фасилитатори от основния екип за разработка на P3.express. Ако се интересувате да се присъедините към някоя от работните групи, или имате идея за допълнителни теми, не се колебайте да се свържете с нас на info@omimo.org.

Перспектива

Ако нямате външен клиент и външни доставчици, към проекта ще има само една перспектива; в противен случай всяка организация, участваща в проекта, ще има собствена перспектива. Всичко в P3.express трябва да се види от вашата перспектива по проекта; например, когато описвате обосновката на проекта в документа за описание на проекта, опишете собствената си обосновка, а не тази на външния клиент. P3.express не е единна система, която да се използва от всяка страна, участваща в проекта, а система, която се използва за управление на проекта в собствени граници и условия.

В допълнение към документите, перспективата трябва да се разглежда и когато се мисли за ролите. Вие може да сте “ръководителят на проекта” от своя гледна точка, но ще бъдете считани за “ръководител на проекта на доставчика” от гледна точка на клиента и “ръководител на проекта на клиента” от гледна точка на вашите доставчици.

Хронология

Първата версия на P3.express беше публикуванa през юни 2016 г., последвано от две незначителни ревизии през 2018 г. и 2020 г. Проектът на втората версия на P3.express е публикуван през март 2021 г., за да се съберат коментари от обществеността, а окончателната версия е публикувана през май 2021 г.


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.