Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


Giới thiệu

P3.express sử dụng một quy trình đơn giản, như sơ đồ bên trên. Quy trình này gồm 33 hoạt động quản lý, được chia thành 7 nhóm. Hãy nhấn vào bất kỳ hoạt động nào trên sơ đồ để đọc mô tả chi tiết , hoặc đơn giản bắt đầu ở hoạt động đầu tiên, A01.

Các nguyên tắc

Các hoạt động thực hiện trong khuôn khổ quản lý dự án theo P3.express cần tuân theo Những nguyên tắc gần như phổ quát về dự án (NUPP). Bản thân P3.express cũng được thiết kế tuân thủ theo NUPP.

Tổ chức

Có một nhóm quản lý chịu trách nhiệm cho các hoạt động quản lý dự án, với một hoặc nhiều thành viên, tùy vào độ lớn và độ phức tạp của dự án. giám đốc dự án dẫn dắt thành viên và chịu trách nhiệm cho các hoạt động quản lý dự án. Người này báo cáo cho giám đốc dự án khách hàng (nếu có) và cho nhà tài trợ nội bộ, người quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của dự án, về tài trợ và cung cấp nguồn lực cho dự án, v.v.

Có một hoặc nhiều nhóm sản xuất trong dự án. Mỗi nhóm sản xuất nội bộ (là nhóm có thành viên trong tổ chức của bạn) được dẫn dắt bởi một trưởng nhóm, người này báo cáo cho giám đốc chức năng (nếu có) và giám đốc dự án. Mỗi nhóm sản xuất bên ngoài (nhà cung cấp) được dẫn dắt bởi một giám đốc dự án nhà cung cấp người này báo cáo cho giám đốc nội bộ và giám đốc dự án.

Tài liệu

Sau đây là các tài liệu được sử dụng trong P3.express:

Bạn có thể sử dụng ngay các biểu mẫu này hoặc tham khảo để tạo nên các bản tùy chỉnh.

Quan trọng là bạn cần một lưu trữ tài liệu dự án ở một nơi tập trung, sao lưu định kỳ, truy cập từ xa, cũng như xác thực và ủy quyền. Nếu tổ chức của bạn không có một nền tảng như vậy, bạn có thể sử dụng các giải pháp nguồn mở, có lưu ý đến quyền riêng tư như:

Nếu đội nhó nằm ở nhiều nơi, bạn sẽ cần một nền tảng giao tiếp. Dưới đây là một số lựa chọn nguồn mở, có lưu ý đến quyền riêng tư như:

Quan trọng là bạn cần phải ngay lập tức đưa các rủi ro, vấn đề, yêu cầu thay đổi vào trong Hạng mục cần theo dõi. Để thỏa mãn điều này, bạn cần thiết lập một hệ thống sao cho dễ dàng truy cập nhất có thể, bao gồm truy cập từ điện thoại. Nếu không thể, bạn hãy ghi chú cá nhân và đưa chúng vào Hạng mục cần theo dõi càng sớm càng tốt. Sau đây là một số ứng dụng ghi chú thân thiện với quyền riêng tư và mã nguồn mở mà bạn có thể sử dụng làm thay thế.

Tinh chỉnh

Bạn có thể điều chỉnh P3.express cho phù hợp hơn với môi trường hoạt động của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng làm tổn hại đến tính hệ thống khi tinh chỉnh và hãy đơn giản. Thường thì tốt hơn bạn nên bắt đầu với P3.express dạng ban đầu rồi từ từ điều chỉnh dần theo nhu cầu của mình, tinh chỉnh những lựa chọn đó bằng cách kiểm tra và thích ứng.

Chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị những chủ đề khác nhau cho P3.express, mỗi loại sẽ tinh chỉnh hệ thống P3.express cho một dạng dự án nhất định. Hiện nay, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một số loại như sau:

Mỗi chủ đề sẽ được phát triển bởi ít nhất 3 chuyên gia trong lĩnh vực và một hoặc nhiều người điều phối từ nhóm phát triển cốt lõi của P3.express. Nếu bạn muốn tham gia một trong các nhóm làm việc hoặc có ý tưởng bổ sung các chủ đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@omimo.org.

Góc nhìn

Nếu không có khách hàng và không có nhà cung cấp thì dự án sẽ chỉ có một góc nhìn duy nhất; nếu không, mỗi tổ chức tham gia vào dự án sẽ có quan điểm riêng. Mọi thứ trong P3.express phải được xem xét từ góc nhìn của bạn về dự án; ví dụ, khi mô tả lý do thực hiện dự án trong tài liệu mô tả dự án, hãy mô tả từ góc nhìn của riêng bạn chứ không phải từ góc nhìn của khách hàng. P3.express không phải là hệ thống quản lý mà bên tham gia dự án nào cũng sử dụng mà là hệ thống bạn sử dụng để quản lý dự án trong phạm vi của mình.

Ngoài các tài liệu, góc nhìn cũng cần được xem xét khi nói đến các vai trò. Bạn có thể là “giám đốc dự án” từ góc nhìn của riêng bạn, nhưng bạn sẽ được coi là “giám đốc dự án nhà cung cấp” từ góc độ khách hàng và là “giám đốc dự án khách hàng” từ góc độ nhà cung cấp của bạn.

Lịch sử

Phiên bản đầu tiên của P3.express được ban hành vào tháng 6/2016, sau đó là một số điều chỉnh nhỏ vào năm 2018 và năm 2020. Bản thảo của phiên bản thứ 2 của P3.express được ban hành vào tháng 3/2021 nhằm thu thập ý kiến của công chúng, và bản chính thức được ban hành vào tháng 5/2021.

Vào tháng 12/2022, bản thảo của micro.P3.express được ban hành, chính là phiên bản P3.express được tùy chỉnh cho các dự án vi mô từ 1 đến 7 thành viên trong nhóm.


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.