Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


Εισαγωγή

Η P3.express χρησιμοποιεί μία απλή διαδικασία που φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελείται από 33 δραστηριότητες διαχείρισης σε 7 ομάδες. Κάντε click σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες στο διάγραμμα για να ανοίξει η περιγραφή της, ή απλά ξεκινήστε με την πρώτη δραστηριότητα, A01.

Αρχές

Η εργασία που πραγματοποιείται σέ ένα P3.express έργο θα πρέπει να ακολουθεί το Nearly Universal Principles of Projects (NUPP). Η P3.express έχει σχεδιαστεί για να είναι σύμφωνη με το NUPP.

Οργάνωση

Υπάρχει μία ομάδα διαχείρισης υπεύθυνη για τις δραστηριότητες διαχείρισης του έργου, με ένα ή περισσότερα μέλη ομάδας, που εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου. Ο project manager ηγείται αυτής της ομάδας και είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες διαχείρισης. Το πρόσωπο αυτό αναφέρεται στον εξωτερικό project manager πελάτη (εάν υπάρχει) αλλά και στον εσωτερικό χορηγό, που είναι ένας senior manager υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα του έργου, για την χρηματοδότηση του, την εύρεση πόρων, κτλ.

Υπάρχουν μία ή περισσότερες ομάδες παραγωγής στο έργο. Κάθε εσωτερική ομάδα παραγωγής (ομάδα με μέλη από τον ίδιο τον οργανισμό) ηγείται από έναν ηγέτη ομάδας, που αναφέρεται τόσο στον project manager όσο και στους functional manager τους. Κάθε εξωτερική ομάδα παραγωγής (προμηθευτές) ηγείται από έναν project manager προμηθευτή που αναφέρεται τόσο στον project manager όσο και στους εσωτερικούς προισταμένους.

Έγγγραφα

Τα ακόλουθα είναι τα έγγραφα που ορίζονται στην P3.express:

Τα πρότυπα μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, ή σαν οδηγός για να δημιουργηθεί μια τροποποίηση τους.

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κεντρικό μέρος για τα έγγραφα του έργου, με προγραμματισμένα backups, απομακρυσμένη πρόσβαση, και authentication and authorization. Εάν ο οργανισμός σας δεν έχει μια τέτοια πλατφόρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες ανοιχτού λογισμικού, ιδιωτικές λύσεις:

Εάν η ομάδα δεν είναι στον ίδιο χώρο, θα χρειαστείτε μια team chat πλατφόρμα. Οι ακόλουθες είναι μερικές επιλογές ιδιωτικές, ανοιχτού κώδικα:

Είναι σημαντικό να καταγράφετε κινδύνους, θέματα, και απαιτήσεις αλλαγών στον Καταχωρητή Επόμενων Ενεργειών αμέσως. Ακόμη, θα πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα με τέτοιον τρόπο που να έχει όσο το δυνατόν πιο εύκολη πρόσβαση στον καταχωρητή, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης από το κινητό σας τηέφωνο. Εάν δεν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ένα προσωπικό σημειωματάριο για να τα καταγράψετε, και μετά να τα μεταφέρετε στον καταχωρητή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι ακόλουθες είναι κάποιες ανοιχτού λογισμικού και φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές σημειώσεων που μπορείτε να χρησιμοποίησετε:

Προσαρμογή

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην p3.express για να ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας. Όμως, να ειστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην τραυματίσετε την εσωτερική συνέχεια του συτήματος σας με αυτές τις αλλαγές, και να κρατάτε το σύστημα σας απλό. Είναι συνήθως προτιμότερο να ξεκινάτε με την αυθεντική μορφή της p3.express και να την προσαρμόζετε σταδιακά στις ανάγκες σας, και να επαναπροσδιορίζετε αυτές τις επιλογές σας με επιθεώρηση και προσαρμογή.

Έχουμε πλάνα να ετοιμάσουμε διάφορα θέματα για την p3.express, καθένα από τα οποία θα προσαρμόσει το γενικό p3.express σύστημα για ένα συγκεκριμένο είδος έργου. Τα παρακάτω έχουν προγραμματιστεί εώς τώρα:

Καθε θέμα θα αναπτυχθεί απο τουλάχιστον 3 ειδικούς για την περιοχή, και ένα ή περισσότερους διοργανωτές απο την κεντρική ομάδα ανάπτυξης του P3.express. Εάν ενδιαφέρεστε να συμετάσχετε σε κάποια από τις ομάδες εργασίας, ή έχετε κάποια ιδέα για επιπρόσθετα θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@omimo.org.

Προοπτική

Εάν δεν έχετε καθόλου εξωτερικούς πελάτες και καθόλου εξωτερικούς προμηθευτές, θα υπάρξει μόνο μια προοπτική για το έργο. Διαφορετικά, κάθε οργανισμός που εμπλέκεται στο έργο θα έχει τη δική του προοπτική. Όλα στο p3.express θα πρέπει να βλέπονται από τη δική σας προοπτική για το έργο; π.χ, όταν περιγράφετε την αιτιολόγηση του έργου στο έγγραφο περιγραφή έργου, περιγράψτε τη δική σας αιτιολόγηση, και όχι αυτή απο τον εξωτερικό πελάτη. Το p3.express δεν είναι ένα σύστημα που θα χρησιμοποιείτε από κάθε έναν στο έργο, αλλά ένα σύστημα που χρησιμοποιείτε για να διαχειριστείτε το έργο μέσα στα δικά σας όρια.

Επιπρόσθετα των εγγράφων, η προοπτική θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ όψιν όταν εξετάζονται οι διάφοροι ρόλοι. Μπορεί να είστε ο “project manager” από τη δική σας προοπτική, ενώ να θεωρείστε ο “project manager προμηθευτή” από την προοπτική του πελάτη και ο “project manager του πελάτη” από την προοπτική των προμηθευτών σας.

Ιστορία

Η πρώτη έκδοση του P3.express δημοσιέυτηκε τον Ιούνιο του 2016, ενώ ακολούθησαν δύο ελάχιστες αναθεωρήσεις το 2018 και το 2020. Το προσχέδιο της δεύτερης έκδοσης του P3.express δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του του 2021 για να λάβει σχόλια απο το κοινό, και η τελική έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2021.


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.