Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


Úvod

P3.express používá jednoduchý proces znázorněný na diagramu výše. Tento proces se skládá ze 33 řídících činností v 7 skupinách. Klikněte na kteroukoliv z aktivit v diagramu, abyste otevřeli její popis, nebo jednoduše začněte první aktivitou A01.

Principy

Práce vykonávaná na projektu podle P3.express by se měla řídit téměř univerzálními principy projektů (NUPP). P3.express byl navržený tak, aby byl v souladu s NUPP.

Organizace

Za aktivity projektového řízení je zodpovědný řídící tým s jedním nebo více členy týmu v závislosti na velikosti a složitosti projektu. Projektový manažer vede tento tým a je zodpovědný za aktivity projektového řízení. Tato osoba je podřízená externímu projektovému manažerovi zákazníka (pokud existuje), stejně jako internímu sponzorovi, kterým je senior manažer odpovědný za konečný výsledek projektu, jeho financování, zdroje atd.

V projektu je jeden nebo více produkčních týmů. Každý interní produkční tým (sestávající z členů týmu z vaší vlastní organizace) vede tým lídr, který je podřízený svému liniovému manažerovi (pokud existuje), stejně jako projektovému manažerovi. Každý externí produkční tým (dodavatele) vede projektový manažer dodavatele, který je podřízený svým interním manažerům, stejně jako projektovému manažerovi.

Dokumenty

V P3.express jsou definované následující dokumenty:

Šablony je možné použít tak jak jsou, nebo jako vodítko pro vytvoření vlastního nastavení.

Důležité je mít centrální místo pro Vaše projektové dokumenty s plánovaným zálohováním, vzdáleným přístupem, autentizací a autorizací. Pokud Vaše organizace takovou platformu nemá, můžete použít jedno z následujících open source řešení zohledňujících ochranu osobních údajů:

Pokud je tým dislokovaný, budete potřebovat i týmovou chatovací platformu. Zde je několik open source řešení zohledňujících ochranu osobních údajů:

Důležité je okamžitě zachytávat rizika, otevřené body a požadavky na změny v registru následných akcí. Proto je potřebné nastavit systém tak, aby byl přístup do registru co nejjednodušší, včetně přístupu z vašeho mobilního telefonu. Pokud to není možné, použijte na jejich zaznamenání osobní záznamník a potom je co nejdříve přeneste do registru následných akcí. Zde je několik open source aplikací na vytváření poznámek zohledňujících ochranu ochranu soukromí, které můžete použít jako pomůcku:

Přizpůsobování

P3.express je možné upravit tak, aby lépe odpovídal vašemu prostředí. Dávejte si však pozor, abyste při tom nenarušili vnitřní konzistenci vašeho systému, a aby váš systém zůstal jednoduchý. Obvykle je lepší začít s původní podobou P3.express a postupně ji upravovat podle vašich potřeb, přičemž tyto možnosti můžete upřesňovat pomocí inspekce a adaptace.

Pro P3.express máme v plánu připravit různá témata, kdy každé z nich bude přizpůsobovat obecný systém P3.express pro určitý typ projektu. Zatím jsou naplánované následující:

Každé téma bude vyvinuto nejméně třemi doménovými experty a jedním nebo vícerými facilitátory z hlavního vývojového týmu P3.express. Pokud máte zájem zapojit se do některých z pracovních skupin nebo máte nápady na další témata, neváhejte nás kontaktovat na info@p3.express.

Perspektiva

Pokud nemáte žádného externího zákazníka, ani externí dodavatele, projekt bude mít jen jednu perspektivu (pohled). Jinak bude mít každá organizace, zapojená do projektu, svou vlastní perspektivu. V P3.express byste se měli na vše v projektu dívat z vaší perspektivy. Například, když popisujete zdůvodnění projektu v dokumentu popis projektu, popište vaše vlastní zdůvodnění, nikoliv zdůvodněni externího zákazníka. P3.express není jediný systém, který má používat každá ze stran zapojená do projektu, ale systém používaný na řízení projektu v rámci vašich vlastních hranic.

Kromě dokumentů je třeba vzít perspektivu v úvahu i při zvažování rolí. Můžete být „projektovým manažerem“ z vaší vlastní perspektivy, ale z pohledu zákazníka budete považovaný za „projektového manažera dodavatele“ a z pohledu vašich dodavatelů za „projektového manažera zákazníka“.

Historie

První verze P3.express byla zveřejněná v červnu 2016, následovaná dvěma menšími revizemi v letech 2018 a 2020. Návrh druhé verze P3.express bol zveřejněny v březnu 2021 za účelem získání připomínek od veřejnosti, a finální verze byla zveřejněná v květnu 2021.

V prosinci 2022 byl zveřejněn první návrh micro.P3.express, který je úpravou P3.express přizpůsobenou pro mikroprojekty s 1 až 7 členy týmu.


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.